Kamu ve belediye işçilerine ilave tediye ödeme tarihi belirlendi

Forum Etki

Administrator
Yönetici
Katılım
29 Ağu 2021
Mesajlar
560,633
Tepki
0
Puan
36
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının da 16 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 24 Haziran 2022 Tarihli ve 31876 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2022Karara göre, Kamuda ve belediye iştiraklerinde çalışan işçilere yapılacak tediye (para verme, ödeme) ek ödemeleri 4 Temmuz'da ve 16 Aralık'ta yapılacak. Söz konusu yasaya göre “sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye” yapılıyor. Ayrıca yine bu yasaya göre “bu işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha” yapılabiliyor.
Kaynak :
 
Üst